Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Vještine komunikacije sa strankama (webinar)

Objavljeno: 30.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 30.04.2021 - 12.05.2021
Datum održavanja: 17.05.2021 - 18.05.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 12.05.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 17. i 18. maja/svibnja 2021. godine u terminu 11:00-12:30 sati.

 

SADRŽAJ WEBINARA:

-          Primjena Client centricity modela u svakodnevnom radu sa strankama

-          Pravila rada sa strankama, kodeks ponašanja i ophođenja

-          Razlikovanje tipova stranaka

-          Kako komunicirati sa „teškim strankama“

-          Konflikti u radu sa strankama

-          Komunikacija sa strankama uslovljena različitim kulturološkim uvjetima

-          Uloge komunikatora

-          Neverbalna komunikacija

-          Negativni efekti lošeg upravljanja radom sa strankama

-          Upravljanje primjedbama stranaka

 

CILJ WEBINARA:

Upoznati polaznike sa vještinama za upravljanje radom sa strankama. Osvijestiti njihovu socijalnu ulogu, razjasniti mogućnosti i opcije, razgraničiti kompetencije u komunikaciji sa strankama saznavanjem očekivanja i potreba stranke, kako bi se izbjegli nesporazumi.

 

OČEKIVANI ISHODI:

Polaznici će se upoznati sa modelima ponašanja koji će im olakšati rad s različitim tipovima stranaka, kominikacijskim alatima, naučiti kako da konunikaciju sa strankama ne doživljavaju osobno.

 

CILJNA GRUPA:

Državni službenici koji rade direktno sa strankama.

 

BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Vještine komunikacije sa strankama 17.05.2021 11:00 17.05.2021 12:30 Ranka Katalinski
18.05.2021 11:00 18.05.2021 12:30 Ranka Katalinski


Predavač


Ranka Katalinski
Ranka Katalinski je magistrica humanističkih nauka - oblast menadžment u obrazovanju, te specijalista traumatske psihologije. Dugogodišnje stručno iskustvo stekla kao edukatorica, stručna konsultantica, mentorica na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, treninzima, radionicama iz oblasti pedagogije, psihologije, komunikacije, medijacije. (Ko)autorica je nekoliko priručnika za rad s djecom i mladima, nastavnicima. Certificirana je predavačica Agencije za državnu službu BiH na temu Vještine komunikacije sa strankama.10/60Naslov