Rok za prijavu na ovu obuku je istekao.

Praktična primjena PowerPoint-a (webinar)

Objavljeno: 04.06.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 04.06.2021 - 14.06.2021
Datum održavanja: 17.06.2021 - 18.06.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


ONLINE OBUKA (self-paced i webinar)

Online obuka Praktična primjena PowerPoint-a
će se realizovati kombinacijom samostalnog učenja polaznika preko LMS Moodle platforme (https://lms.ilearn.gov.ba) i webinara.


Neophodno je da svi polaznici online obuke prođu kroz materijal na LMS Moodle platformi prije početka webinara. Online obuka je interaktivnog karaktera sa praktičnim primjerima i samostalnim zadacima.

Nakon isteka roka za prijavu, svi polaznici će dobiti pristupne informacije za LMS Moodle platformu.

Webinar će se realizovati 17. i 18. juna 2021. godine u terminu od 9:30 do 11:00h preko Adobe Connect platforme. Polaznici će dan prije početka webinara dobiri pristupne informacije za Adobe Connect platformu.

BROJ SATI WEBINARA:
 četiri školska sata

 

CILJEVI ONLINE OBUKE: Online obuka ima za cilj povećanje performansi uposlenika u svakodnevnom korištenju MS PowerPoint alata u svrhu kreiranja profesionalnih prezentacija, koje su u skladu sa utvrđenim uspješnim metodologijama prezentovanja.

SADRŽAJ:

Metodologija prezentiranja i Osnove PowerPoint-a: Radni interfejs programa. Pristup tabovima i naredbama. Otvaranje postojeće prezentacije. Zatvaranje programa. Prezentacijski prikazi. Prilagođavanje postavki programa.Traženje pomoći.

Izrada prezentacije: Stvaranje nove prezentacije. Upotreba predloška dizajna. Dodavanje, umetanje i brisanje slajdova. Unos teksta. Umetanje slika i crteža. Umetanje tablica. Umetanje grafikona. Umetanje dijagrama. Kopiranje i premještanje elementa slajdova. Spremanje prezentacije.

Oblikovanje prezentacije: Oblikovanje teksta. Promjena boje pozadine slajda. Oblikovanje grafičke i numeriranje liste. Oblikovanje slika i crteža. Oblikovanje grafikona.

Napredna oblikovanja: Prezentacijski efekti. Matrica slajda. Zaglavlja i podnožja. Skrivanje i prikazivanje slajdova. Izvođenje prezentacije.

Kreiranje PPT prezentacije

 

METODOLOGIJA: U okviru webinar-a će biti primijenjena sljedeća metodologija: prezentacija, upitnici, kvizovi, video materijali za polaznike, chat. Korištenjem Sistema za upravljanje elektronskim učenjem (www.http://lms.ilearn.gov.ba/) učesnicima će biti dostupni video materijali, radni fajlovi za aktivno praćenje predavanja i vježbi.

CILJNA GRUPA: svi državni službenici


BROJ KREDITA: 3

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Praktična primjena PowerPoint-a (webinar) 17.06.2021 9:30 17.06.2021 11:00 Amer Krličbegović
18.06.2021 9:30 18.06.2021 11:00 Amer Krličbegović


Predavač


Amer Krličbegović
Amer Krličbegović je dugogodišnji instruktor u oblasti IT tehnologija i po zanimanju je Programer. 

Oblasti u kojima aktivno radi i podučava su Microsoft, Adobe i Web tehnologije. Posjeduje aktivne trenerske certifikate MCT (Microsoft Certified Trainer), ECDL Instructor, Adobe trener.

Od ostalih certifikata posjeduje: MCT, MCSA, MOS MS Excel 2016, kao i Zend Certified PHP Engineer.

U poslovnom angažmanu ostvario je saradnju sa mnogim kompanijama, kao i državnim službama, podučavajući iz oblasti IT tehnologija, pokrenuo je i youtube kanal na kojem snima IT tutorijale i na taj način radi na davanju doprinosa, dijeljenja znanja za IT branšu.13/35Naslov