Poštovani,

Jedan osnovnih mandata Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine je pružanje i upravljanje aktivnostima obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. U cilju postizanja efikasnijeg sistema obuke, naša institucija je razvila poseban portal, informacioni sistem za upravljanje procesom obuke (TMS sistem). TMS sistem je namijenjen državnim službenicima svih institucija na državnom nivou BiH, trening-administratorima Agencije i drugim institucijama koje organizuju obuke. Sistem će, u perspektivi, koristiti ne samo naša Agencija za organiziranje horizontalnih obuka, već i druge institucije BiH koje za tim iskažu potrebu a pružaju uslugu sektorskih, vertikalnih obuka.

Kao korisnik usluga našeg TMS portala možete:

  • pregledati objavljene obuke sa mogućnošću filtriranja po različitim parametrima,

  • prijaviti se online na objavljenu obuku ili otkazati svoju prijavu,

  • preuzeti dokumenta obuke, poput uputstava, radnih materijala, prezentacija i sl.,

  • popuniti evaluacioni obrazac nakon završene obuke,

  • elektronski poslati zahtjev za kreditiranje obuke koju nije organizovala naša Agencija,

  • popuniti objavljene ankete u cilju analize potreba za obukom, i

  • pregledati i ažurirati svoj korisnički profil.

Rukovodimo se ciljem da pružimo profesionalne usluge državnim službenicima i institucijama BiH u skladu s dobrim evropskim standardima i praksama. Nadamo se da će vam korištenje ovog portala biti ugodno, te vas pozivamo da postavljate pitanja, predlažete poboljšanja sistema i uvođenja novih funkcionalnosti, kako bi TMS što više bio prilagođen stvarnim potrebama naših korisnika obuke.

S poštovanjem,

Sektor za obuku i informacione tehnologije