Registracija korisnika, polaznika obuke u Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuka (TMS)

Državni službenici koji žele da pohađaju obuke u organizaciji Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine trebaju se registrovati u Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuka (TMS).

Nakon što se korisnik, polaznik obuke, registruje u TMS, administrator obuka iz Agencije će provjeriti unesene podatke, te potvrditi registraciju ili tražiti dopunu podataka.

Po odobrenju registracije, korisniku se automatski šalje e-mail sa obavještenjem da je njegova registracija odobrena. U slučaju da prilikom registracije korisnik ne unese sve potrebne podatke, administrator obuke iz Agencije e-mailom obavještava korisnika da mu je registracija nepotpuna i traži dopunu podataka.

Korak-po-korak upute za registraciju date su na sljedećem linku.