Novost

Održana uvodna konferencija u povodu početka Master programa na Univerzitetu "Parthenope" u Napulju

Objavljeno: 04.12.2019

U Sarajevu je 3. decembra/prosinca 2019. godine održana uvodna konferencija u povodu službenog početka Master programa "EU Transparency and Corruption Prevention Policies within Public Administration" u akademskoj 2019/2020. godini. Master studij organizira se u okviru projekta „Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration System - S.I.P.PA.S.“, koji financira Delegacija Europske komisije U Bosni i Hercegovini.

Projekt se realizira uz podršku Direkcije za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a u suradnji sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine, Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenjem za ljudske resurse Distrikta Brčko. Implementator Projekta je Univerzitet „Parthenope“ u Napulju, Italija.

Na konferenciji su se obratili prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu suradnju Univerziteta u Sarajevu; g. Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini; NJ.E. Nicola Minasi, ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini; prof. dr. Mirza Smajić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu; te prof. Fabrizzio Rippa i prof. Alberto De Vita sa Univerziteta „Parthenope“ u Napulju.

Specifični cilj Mastera je omogućiti izabranim državnim službenicima sa svih upravnih nivoa u Bosni i Hercegovini da poboljšaju svoje profesionalne vještine kroz intenzivni program osposobljavanja osmišljen s ciljem pružanja naprednog znanja vezanog za: strategije Europske unije za integraciju država članica i „pretpristupnih“ zemalja, posebno poboljšanjem njihovih internih politika o antikorupciji, efikasnosti i transparentnosti javne uprave; te ekonomsku, pravnu i sociološku analizu fenomena korupcije u nacionalnom i međunarodnom okviru.

Polaznici će imati priliku primijeniti stečeno znanje kroz praktične aktivnosti.Glavni modul „učenje kroz djelovanje“ dovršit će se stjecanjem tehničkog i praktičnog znanja potrebnog za usvajanje i primjenu postupaka i mehanizama koji favoriziraju, čak i u kratkom roku, poboljšanje usluga i sprečavanje ilegalnog ponašanja u javnim službama.Naslov