Eksterna obuka

Kurs u organizaciji JICA - "Branding and marketing of products Utilizing Local Resources (B)”

Objavljeno: 19.04.2021

Japan International Cooperation Agency– Japan dostavlja ponudu za učešće državih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu: "Branding and marketing of products Utilizing Local Resources (B)", koji se odrzava online u periodu 5.7. – 6.8.2021 godine. Zainteresovani kandidati podnose prijave najkasnije do 28.5.2021. godine na jica.bh@bih.net.ba .

Kontakt telefon prije apliciranja je: +387 33 220 190

 
Detaljnje informacije o kursu u dokumentu u prilogu.


Priloženi dokumenti

【ANNEX】201905836J002.doc

【GI】201905836J002.pdf


Naslov