Eksterna obuka

Kurs u organizaciji JICA - KCCP (Online) "Enhancement of Entrepreneurship and Startup Ecosystem (A)"

Objavljeno: 06.06.2022

Japan International Cooperation Agency– Japan dostavlja ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručni onlin kurs: KCCP (Online) "Enhancement of Entrepreneurship and Startup Ecosystem (A)", koji se održava u periodu 5.9.2022 – 21.10.2022. Zainteresovani kandidati podnose prijave najkasnije do 8.7.2022. godine na jica.bh@bih.net.ba .

Kontakt telefon prije apliciranja je: +387 33 220 190


Priloženi dokumenti

202107868J001_GI_Enhancement of Entrepreneurship and Startup Ecosystem (A).pdf

Annex-1.docx

Annex-2.docx

Official Letter (BH).pdf

【Online】Application Form.docx


Naslov