Eksterna obuka

Kurs u organizaciji JICA - KCCP (Online) "KCCP (Online) " Strategic Management and Marketing for Sustainable Local Industry Development (B)"

Objavljeno: 08.06.2022

Japan International Cooperation Agency– Japan dostavlja ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručni onlin kurs: KCCP (Online) " Strategic Management and Marketing for Sustainable Local Industry Development (B)", koji se održava u periodu 13.9.2022 – 30.9.2022. Zainteresovani kandidati podnose prijave najkasnije do 18.7.2022. godine na jica.bh@bih.net.ba .

Kontakt telefon prije apliciranja je: +387 33 220 190

 


Priloženi dokumenti

202110073J001_GI.pdf

Official Invitation Letter BiH.pdf

【Online】Application Form.docx


Naslov