Eksterna obuka

Kurs u organizaciji JICA - KCCP " Planning and Management of National Mapping and Surveying”

Objavljeno: 14.06.2022

Japan International Cooperation Agency– Japan dostavlja ponudu za učešće državih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu: KCCP " Planning and Management of National Mapping and Surveying”, koji se održava u Japanu u periodu 28.9. – 16.12.2022. Zainteresovani kandidati podnose prijave najkasnije do 22.7.2022. godine na jica.bh@bih.net.ba.

Kontakt telefon prije apliciranja je: +387 33 220 190


Priloženi dokumenti

ANNEX-I_Questionnaire_Planning and Management of National Mapping and Surveying (In Japan).docx

GI_202107896J001_Planning and Management of National Mapping and Surveying_2022.pdf

Official Invitation Letter BiH_Planning and Management of National Mapping and Surveying (In Japan).pdf

Application Form.docx


Naslov