Eksterna obuka

DEI - obuke u oktobru 2022.

Objavljeno: 15.09.2022

Poštovani/e,

Direkcija za evropske integracije poziva sve zainteresovane da se prijave za pohađanje obuka u oblasti evropskih integracija koje će se održati u oktobru (četvrti kvartal) 2022. godine.

Planirano je da sve obuke u oktobru 2022. godine budu održane uživo u sali u Bihaću, Sarajevu i Banjaluci.

Kalendar obuka koje će se održati u oktobru 2022. godine dostupan je na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7 (bosanski jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7 (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/obuke-sr-7 (srpski jezik)

Zainteresovani za učešće na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavniobrazaczaucescenawebinaru-2_1601557933.doc (prijavni obrazac na bosanskom jeziku)

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-hr_1611670382.doc (prijavni obrazac na hrvatskom jeziku)

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-s_1611670382.doc (prijavni obrazac na srpskom jeziku)

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faksom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na veb-stranici Direkcije biće objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke biće dostupna na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/lista-polaznika (bosanski  jezik)

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika (hrvatski jezik)

https://www.dei.gov.ba/sr/lista-polaznika (srpski jezik)

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovodiocu koji je odobrio pohađanje obuke.

Direkcija realizuje obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Dodatna pitanja na telefon 033/255-377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.Naslov