Komunikacijske vještine i javni nastup (webinar)

Objavljeno: 06.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 06.04.2021 - 16.04.2021
Datum održavanja: 20.04.2021 - 22.04.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


 Webinar će se realizirati putem Zoom platforme

Prijave će biti otvorene do 16.4.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 20. i 22. aprila/travnja 2021. godine u terminu 10:00-11:30h.

 
SADRŽAJ WEBINARA:

  • Značaj komunikacijskih vještina u radu
  • Vrste javnih nastupa
  • Komunikacijske vještine
  • Primjena vještine poslovne komunikacije
  • Komunikacija u različitim oblicima javnih situacija

 

CILJ WEBINARA:

Upoznati učesnike s osnovnim elementima komunikacijskog procesa, problemima u komunikaciji i njihovim uzrocima, s elementima kvalitetne i uspješne komunikacije u poslovnom okruženju, te konkretnim koracima koje treba poduzeti radi postizanja efikasne komunikacije. Izgraditi i/ili nadograditi sposobnosti učesnika za kvalitetan i efikasan javni nastup, te im izgraditi samopouzdanje kako bi se pripremili za različite vrste javnih nastupa.

OČEKIVANI ISHODI:

U značajnoj mjeri unaprijeđene vještine efikasnog komuniciranja i javnog nastupa, te poboljšane postojeće sposobnosti prezentiranja i nastupa u javnosti učesnika, te njihovog samopouzdanja, kako bi se pripremili za različite vrste javnih nastupa.

CILJNA GRUPA:

Državni službenici koji rade na poslovima odnosa s javnošću, kao i rukovodioci koji komuniciraju s javnošću i medijima

BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Komunikacijske vještine i javni nastup 20.04.2021 10:00 20.04.2021 11:30 Tanja Raič Tarčuki
22.04.2021 10:00 22.04.2021 11:30 Tanja Raič Tarčuki


Predavač


Tanja Raič Tarčuki

Tanja Raič Tarčuki je doktorski kandidat Komunikologije, magistra Odnosa s javnošću, sa više od 15 godina iskustva rada na tri kontinenta (USA, Europa i Afrika). Menadžerske izazove svojih uloga na sva tri kontinenta koristi kao praktične primjere u predavačkim i trenerskim poslovima koje dulje od desetljeća radi u različitim obrazovnim, korporativnim i humanitarnim organizacijama.

 
24/40Naslov