Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Upravljanje konfliktima (webinar)

Objavljeno: 06.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 06.04.2021 - 20.04.2021
Datum održavanja: 21.04.2021 - 22.04.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme

Prijave će biti otvorene do 19.4.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 21. i 22. aprila/travnja 2021. godine u terminu 12:00-13:30h.

 

SADRŽAJ WEBINARA:

Konflikti-pojam i vrste

Razumijevanje konflikta

Uzroci nastanka konflikta

Stilovi upravljanja konfliktom

Načini rješavanja konflikata

Izgradnja vještina upravljanja konfliktom

Facilitacija 

Asertivnost

 

CILJ WEBINARA:

Unapređenje znanja i vještina o konfliktima, rješavanje konfliktnih situacija, te poboljšanje komunikacijskih vještina i sposobnosti za upravljanje konfliktima.

 

OČEKIVANI ISHODI:

Sticanje novih znanja i vještina o konfliktima i upravljanju konfliktima, te praktična primjena novostečenih znanja i vještine.

 

CILJNA GRUPA: Državni službenici do nivoa stručnog savjetnika


BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Upravljanje konfliktima (webinar) 21.04.2021 12:00 21.04.2021 13:30 Bojana Marinković
22.04.2021 12:00 22.04.2021 13:30 Bojana Marinković


Predavač


Bojana Marinković

Bojana Marinković je doktor psiholoških nauka s desetogodišnjim iskustvom u nastavi. Docent je za oblast Razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dodatno se edukovala u psihoterapijskom pravcu Transakcione analize i ima zvanje praktičara transakcione analize u superviziji. Učestvovala je na brojnim seminarima iz oblasti visokog obrazovanja, te na seminarima, kongresima i naučnim skupovima iz oblasti psihologije.




21/60



Naslov