Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Tim i timski rad (webinar)

Objavljeno: 06.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 06.04.2021 - 22.04.2021
Datum održavanja: 26.04.2021 - 27.04.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme

Prijave će biti otvorene do 22.4.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 26. i 27. aprila/travnja 2021. godine u terminu 11:00-12:30h.

 

SADRŽAJ WEBINARA:

Ključna znanja vezana za timski rad
Sredine u kojima djeluju timovi
Pojam, vrste timova i faze razvoja tima
Timske uloge
Uloga vođe tima
Problemi timskog rada
Komunikacija u timu
Zakoni timskog rada

CILJ WEBINARA:

Sticanje novih znanja vezano za tim i timski rad, bolje razumijevanje timskih uloga, te razvoj komunikacijskih vještina unutar tima. 

OČEKIVANI ISHODI:

Unapređenje vještina i znanja o važnosti uloge tima i timskog rada. Primjena novostečenih vještina radi postizanja što efikasnijih rezultata tima, te usavršavnje ličnih i timskih potencijala.

CILJNA GRUPA:

Državni službenici do nivoa stručnog savjetnika

BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Tim i timski rad 26.04.2021 11:00 26.04.2021 12:30 Nadira Duraković
27.04.2021 11:00 27.04.2021 12:30 Nadira Duraković


Predavač


Nadira Duraković

Nadira Duraković, magistar ekonomskih nauka, direktorica i vlasnica Centra za edukaciju i poslovno savjetovnje "Business-Educa". Dugogodišnja predavačica iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa i menadžmenta. Autorica dvije knjige iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i nekoliko stručnih radova, saradnica brojnih nevladinih organizacija, certificirana savjetnica za Pasoš kompetencija ispred GIZ-a, predavačica Agencije za državnu službu Federacije BiH na temu Upravljanja ljudskim resursima i certificirana predavačica Agencije za državnu službu BiH na teme: Upravljanje učinkom u institucijama BiH, Tim i timski rad, Upravljanje ljudskim potencijalima, Menadžment i menadžeri u državnoj upravi.
29/60Naslov