Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Identifikacija, prijava i praćenje projekata/programa u PIMIS-u (webinar)

Objavljeno: 06.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 06.04.2021 - 24.04.2021
Datum održavanja: 27.04.2021 - 29.04.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme

Prijave će biti otvorene do 22.4.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 27, 28. i 29. aprila/travnja 2021. godine u terminu 13:30-14:30h.

 

SADRŽAJ WEBINARA:

Odluka o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije PJI/RIP IBiH

o   Uvod

o   Priprema PJI/RIP IBiH

o Prijelazne i završne odredbe

Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama (PIMIS)

Identifikacija, prijava i praćenje projekata

o   Planiranje i kandidovanje investicionih projekata/programa

o   Sadržaj  IP obrasca

o   Praćenje, izvještavanje i vrednovanje

Unos projekata/programa u PIMIS

o   Unos i ažuriranje podataka o  projektima/programima

o   Najčešće greške

 

CILJ WEBINARA:

-              Bolje razumijevanje koncepta i metodologije prijave projekata.

-              Usavršavanje definiranja i pripreme projekata, kroz praktične primjere.

-              Objasniti rad s aplikacijom PIMIS.

 

OČEKIVANI ISHODI:

-              Polaznici upoznati s Odlukom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije PJI/RIP IBiH;

-              Savladani koraci prijave projekata;

-              Bolje razumijevanje elemenata i principa projektnih prijedloga;

-              Prepoznate greške u dosadašnjem radu;

-              Bolje razumijevanje mogućnosti PIMIS-a.

 

CILJNA GRUPA: Državni službenici koji rade na poslovima pripreme projekata i unosa u PIMIS.


PREDAVAČI
: Arijana Arnautović, Željka Boljanović i Ibrahim Omerbašić


BROJ KREDITA: 2

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Identifikacija, prijava i praćenje projekata/programa u PIMIS-u 27.04.2021 13:30 27.04.2021 14:30 Željka Boljanović
28.04.2021 13:30 28.04.2021 14:30 Željka Boljanović
29.04.2021 13:30 29.04.2021 14:30 Željka Boljanović


Predavač


Željka Boljanović
.17/50Naslov