Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Upravljanje stresom (webinar)

Objavljeno: 30.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 30.04.2021 - 13.05.2021
Datum održavanja: 18.05.2021 - 19.05.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 13.05.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 18. i 19. maja/svibnja 2021. godine u terminu 13:30-15:00 sati.

 

SADRŽAJ WEBINARA:

I dio

  • Uvod u temu: Stres ili NE?
  • Mapa stresa: Ja i moj stres
  • Efikasni i neefikasni odgovori na lični stres


II dio

  • Kako vratiti kontrolu?
  • Kako reći NE buki iz okruženja

 Opis aktivnosti

  • U prvom dijelu, bavimo se uzrocima stresa, i uobičajenim reakcijama. Radićemo na našem ličnom odgovoru na stres. Kao rezultat, upoznaćemo efikasne reakcije i naučiti kako da neutrališemo trigere stresa.
  • U drugom dijelu, bavimo se odnosom sa okruženjem. Kao rezultat, poznavaćete tehnike koje možete korisititi da kažete NE buki iz okruženja.

Ishodi

  • Jasno definisati stres,
  • Prepoznati efikasne odgovore i tehnike upravljanja stresom
  • Prepoznati načine primjene u svakodnevnim situacijama.

 

CILJNA GRUPA:  Državni službenici do nivoa stručnog savjetnika

 

BROJ KREDITA: 2

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Upravljanje stresom 18.05.2021 13:30 18.05.2021 15:00 Amela Tiganj
19.05.2021 13:30 19.05.2021 15:00 Amela Tiganj


Predavač


Amela Tiganj

Amela Tiganj je magistar ekonomskih nauka, specijalizacija Liderstvo i emocionalna inteligencija, te kandidat doktorskog studija Organizacijska psihologija. Voditelj je programa za organizacijski razvoj Mindustry, koja pruža konsalting usluge iz oblasti organizacijskog razvoja, liderstva, razvoja tima i emocionalne inteligencije. Business partner za Performance-effect iz oblasti e-učenja. Posvećena je razvijanju liderskih vještina i emocionalne inteligencije u svrhu postizanja produktivnog i ugodnog radnog okruženja. Kroz razvojne sesije te interaktivne seminare iradionice iz oblasti organizacijskog ponašanja radi na stvaranju zdrave organizacijske kulture i razvoju ljudi kroz sistem baziran na vrijednostima.

 
16/60Naslov