Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Prezentacijske vještine (webinar)

Objavljeno: 30.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 30.04.2021 - 14.05.2021
Datum održavanja: 19.05.2021 - 20.05.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 14.05.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 19. i 20. maja/svibnja 2021. godine u terminu 10:30-12:00 sati.


SADRŽAJ WEBINARA:

Pisana i usmena prezentacija

Svrha prezentacije

Struktura prezentacije

Publika, vrijeme, prostor

Verbalna i neverbalna komunikacija 


CILJ WEBINARA:

Jačanje prezentacionih znanja i vještina. Primjena odgovarajućih tehnika prezentacije, te pravilna upotreba znanja i vještina  za potrebe izgradnje i jačanje državnih institucija i izgradnje ličnog imidža. Kroz praktične vježbe i simulacije primjeniti stečena znanja. 


OČEKIVANI ISHODI:

Poboljšati prezentacione vještine kroz sticanje i usvajanje novih znanja o elementima i tehnikama uspješnih pisanih i usmenih prezentacija.

 

CILJNA GRUPA:

Državni službenici do nivoa stručnog savjetnika

 

BROJ KREDITA: 2

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Prezentacijske vještine 19.05.2021 10:30 19.05.2021 12:00 Slaviša Prorok
20.05.2021 10:30 20.05.2021 12:00 Slaviša Prorok


Predavač


Slaviša Prorok

Slaviša Prorok obnaša funkciju zamjenika projektnog menadžera i voditelj je intervencija Projekta “Moja Budućnost” pri fondaciji Helvetas Swiss Intercooperation.
Ima više od 20 godina iskustva u razvojnim projektima u BiH i inostranstvu.
U svom radu posebno je bio aktivan na polju kreiranja i realizacije promotivnih i zagovaračkih kampanja za uspostavljanje institucionalnog, pravnog i poreznog tretmana organizacija civilnog društva u BiH, izgradnji institucionalnih mehanizama saradnje javnog i neprofitnog sektora, društvene odgovornosti poslovnog sektora.
Ovlašteni je trener Agencije za državnu službu BiH, menadžer QMS-a (Sustav upravljanja kvalitetom) u nevladinim organizacijama – vodeći revizor QMS-a, interpersonalne vještine, kreiranje projektnih prijedloga, te upravljanje javnim finansijama.
Slaviša je diplomirani pravnik, i autor i koautor je nekoliko analiza i brošura povezanih s neprofitnim pravom.
2/60Naslov