Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Prevencija i suzbijanje korupcije (webinar)

Objavljeno: 30.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 30.04.2021 - 16.05.2021
Datum održavanja: 20.05.2021 - 21.05.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 16.05.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 20. i 21. maja/svibnja 2021. godine u terminu 13:00-14:30 sati.

 

SADRŽAJ WEBINARA:

Prevencija korupcije

Otkrivanje i procesuiranje korupcije

Međunarodni standardi (UNCAC)

Sistem borbe protiv korupcije u BiH

Institucionalni okvir

Normativni okvir

Strateške antikorupcijske politike BiH


CILJ WEBINARA:

Ovladati ključnim znanjima vezanim za zakonske odredbe o prevenciji i suzbijanju korupcije. Steći vještine primjene zakonskih odredbi o prevenciji i suzbijanju korpucije.

OČEKIVANI ISHODI

Identifikacija ključnih problema u primjeni zakonskih odredbi o prevenciji i suzbijanju korupcije.  

CILJNA GRUPA

Svi državni službenici

BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Prevencija i suzbijanje korupcije 20.05.2021 13:00 20.05.2021 14:30 Mevludin Džindo
21.05.2021 13:00 21.05.2021 14:30 Mevludin Džindo


Predavač


Mevludin Džindo
Mevludin Džindo je diplomirani kriminalist, pomoćnik direktora u Sektoru za koordinaciju borbe protiv korupcije Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Izlagač je na mnogim radionicama i okruglim stolovima iz različitih oblasti. Certificirani je predavač Agencije za državnu službu BiH na teme: Koordinacija borbe protiv korupcije; Planovi borbe protiv korupcije, izrada i implementacija; Prevencija i suzbijanje korupcije.4/60Naslov