Priprema, pisanje i vođenje projekata (webinar)

Objavljeno: 04.06.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 04.06.2021 - 14.06.2021
Datum održavanja: 15.06.2021 - 16.06.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 12.6.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 15. i 16. juna/lipnja 2021. godine u terminu 13:00-15:15 sati.


SADRŽAJ WEBINARA:

Upravljanje projektnim ciklusom – faze, dokumenti, odluke

Identifikacija potreba /analitička faza

Sadržaj projektnog prijedloga (ključni elementi)

Opis problema

Ciljne skupine i korisnici

Ciljevi projektne intervencije /hijerarhija ciljeva

Indikatori

Plan aktivnosti

Praktični primjeri i vježbe

 
CILJ WEBINARA:

Steći bolje razumijevanje koncepta i metodologije pripreme projekta. Unaprijediti znanje i analitičke vještine potrebne za identifikovanje potreba korisnika kao i definisanje adekvatne projektne intervencije. Kroz praktične primjere nadograditi potrebne tehnike za uspješnu pripremu, pisanje i vođenje projekata.


OČEKIVANI ISHODI:

Unaprijediti postojeće i razviti nove vještine kod pripreme, pisanja i vođenja projekata. Razviti tehnike potrebne za učinkovit i djelotvoran projektni plan, te bolje razumijevanje elemenata i principa  dobrih projektnih prijedloga.

CILJNA GRUPA: Svi državni službenici


BROJ KREDITA: 3

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Priprema, pisanje i vođenje projekata 15.06.2021 13:00 15.06.2021 15:15 Elmida Sarić
16.06.2021 13:00 16.06.2021 15:15 Elmida Sarić


Predavač


Elmida Sarić

Mr. Elmida Sarić, izvršna direktorica Trening Konsalting Organizacije "Izbor plus", radi kao  trenerica, mentorica, facilitatorica i  projektni coach. Od 2003. godine radi na procesu programiranja EU pomoći u BiH  i regiji i ima veliko iskustvo radeći u okviru različitih instrumenata EU (CARDS, IPA 2007/13, IPA II 2014-2020, IPA III 2021-22). Radi na pružanju tehničke pomoći, fasilitacije i obuke u svim fazama  Upravljanja Projektnim Ciklusom (PCM), kako, za organizacije civilnog društva tako i za javnu upravu u BiH (od lokalnog do državnog nivoa). Pruža  ekspertsku pomoć u planiranju logičkog okvira i pisanju prijedloga projekata, vodi procese konsultacija sa zainteresovanim stranama u cilju prikupljanja inputa u relevantnim sektorima za podršku kroz IPA instrument, sprovodi monitoring projekata kao i evaluacije.

Radila je u regionu Zapadnog Balkana, pružajući ekspertizu javnoj upravi u identifikaciji potreba korisnika i usklađivanja s odgovarajućim rješenjima predstavljenim kroz relevantnu  projektnu dokumentaciju. Oblasti u kojima pruža  tehničku pomoć  i obuku su: Pisanje prijedloga projekata; Dizajniranje logičke matrice; Indikatori;  Izrada Budžeta; Monitoring, Evaluacija i Izvještavanje (MER);  Strateško planiranje;  „Soft“ vještine neophodne za upravljanje projektima (komunikacija, liderstvo, timski rad, prioriteti, donošenje odluka, prezentacijske vještine, organizaciona kultura, spremnost na davanje i primanje feedback-a).

 
17/50Naslov