Rok za prijavu na ovu obuku je istekao.

Prethodna procjena učinaka propisa (webinar)

Objavljeno: 07.06.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 07.06.2021 - 15.06.2021
Datum održavanja: 17.06.2021 - 18.06.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 15.6.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 17. i 18. juna/lipnja 2021. godine u terminu 12:00-13:30 sati.

 
SADRŽAJ WEBINARA:

 
Pojašnjavanje popunjavanja Obrasca broj 1 - Prethodna procjena učinaka propisa (Aneks I Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine).

Prezentacija ispravno popunjenog Obrasca broj 1.

Praktičan rad na popunjavanju Obrasca broj 1.


CILJ WEBINARA:

Pojasniti državnim službenicima važnost pripreme prethodne procjene uticaja propisa.


OČEKIVANI ISHODI:

Državni službenici koji rade normativno-pravnim poslovima stekli znanje kako da ispravno popune Obrazac broj 1.

Pоbоlјšаn kvalitet propisa koje izrađuju državni službenici koji su pohađali obuku.

 

CILJNA GRUPA: državni službenici institucija BiH koji rade na normativno-pravnim poslovima


BROJ KREDITA: 2

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Prethodna procjena učinaka propisa 17.06.2021 12:00 17.06.2021 13:30 Niko Grubešić
18.06.2021 12:00 18.06.2021 13:30 Niko Grubešić


Predavač


Niko Grubešić
Niko Grubešić je magistar prava, pomoćnik ministra pravde BiH u Sektoru za strateška planiranja, koordinaciju pomoći i europske integracije. Objavljivao je radove u naučnim publikacijama sa temama iz građansko-pravne oblasti. Koautor priručnika za izradu propisa u institucijama BiH i obrazloženja propisa, kao i Priručnika za polaganje stručnog upravnog ispita. Izlagač na mnogim radionicama i okruglim stolovima iz različitih oblasti. Certificirani je predavač Agencije za državnu službu BiH na teme: Strateško planiranje, Izrada pravnih propisa u institucijama BiH, Upravni postupak i upravni spor, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama BIH, Zakon o radu u institucijama BiH, Kancelarijsko poslovanje, Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim upravnim organizacijama.12/50Naslov