Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH - Javni sektor

Objavljeno: 17.06.2022
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Online kurs (self-paced kursevi)

Self-paced kurs se izvodi kroz Sistem za upravljanje elektronskim učenjem (Learning Management System –LMS), gdje je polazniku omogućeno da se obučava prema vlastitim potrebama i vlastitim tempom.

Nakon objave e-kursa polaznici će moći u periodu od mjesec dana pristupiti linku i preslušati kurs.

Certifikat možete da preuzmete poslije položenog test na kraju preslušanog kursa, a krediti će se dodijeliti polaznicima preko TMS sistema nakon krajnjeg roka održavanja obuke.

Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH - Javni sektor

Online kurs Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH - Javni sektor sastoji se od sljedećih tema:

- Lista skraćenica
- Uvod
- Proces izrade okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja BiH
- Vodeći principi okvira ciljeva održivog razvoja u BiH 
- Vizija i pravac razvoja do 2030. godine
- Horizontalne teme
- razvojni pravac " Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom"
- Razvojni pravac " Društvo jednakih mogućnosti"
- Institucionalni mehanizam za koordinaciju i praćenje provedbe
- Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja praćenja i izvještavanje o napretku
- U ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

CILJ:

Glavni cilj ovog e-kursa je predstaviti koncept održivog razvoja, te upoznati državne službenike sa Okvirom za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. 

BROJ KREDITA: 25/70Naslov