Kurs francuskog jezika A2-B1

Objavljeno: 01.09.2022
Prijave moguće ostaviti u periodu: 01.09.2022 - 23.09.2022
Datum održavanja: 12.10.2022 - 31.12.2022
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


CILJ OBUKE: Osposobljavanje državnih službenika za uspješno komuniciranje na francuskom jeziku za potrebe rada u državnoj službi. Usvojiti nova znanja i vještine, te ih primjeniti kroz komunikaciju. Osposobiti državne službenike za novi vid komunikacije sa stranim institucijama, omogućiti pristup stranoj literaturi, te razviti nove sposobnosti kod državnih službenika potrebne za aktivno učešće na sastancima sa strancima, na obukama i konferencijama u zemlji i u inostranstvu.

OČEKIVANI ISHODI: Steći nova i poboljšati stara znanja iz francuskog jezika, poboljšati vještine čitanja, pisanja, prevođenja specijalističke literature, te poboljšati nivo sposobnosti komunikacije na francuskom jeziku.

CILJNA GRUPA: svi državni službenici koji imaju potrebu komunicirati na francuskom jeziku u okviru obavljanja radnih zadataka, a čiji je trenutni nivo znanja francuskog jezika A2.

Prije održavanja kursa polaznici čije prijave budu prihvaćene će biti testirani online radi utvrđivanja nivoa znanja.


NAČIN ODRŽAVANJA OBUKE:
  Preko ZOOM aplikacije

POČETAK OBUKE: 19. septembar 2022. godine

ZAVRŠETAK OBUKE: kraj decembra 2022. godine

INFORMACIJE VEZANE ZA TESTIRANJE I ODREĐIVANJE NIVOA ZNANJA: email cours@institutfrancais.ba ili tel. 033 668 605


USLOVI ZA POLAGANJE ISPITA, CERTIFIKAT i KREDITE: prisustvovanje na najmanje 75% nastave

NIVO A2 prema Evropskom referentnom jezičkom okviru podrazumijeva sljedeće:

Razumijevanje:

Slušanje - Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz oblasti neposrednog ličnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i o porodici, informacije vezane za kupovinu, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

Čitanje - Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidljivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna lična pisma.

Govor:

Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu učestvovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumiju dovoljno da bi sami podržavali konverzaciju.

Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bi jednostavnim jezikom opisali svoju porodicu i druge ljude, svoje životne uslove, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Pisanje:

Mogu pisati kratke, jednostavne biIješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno pismo, npr. pismo zahvale.0/15Naslov