Razvrstavanje i način korištenja statističkih podataka razvrstanih po spolu

Objavljeno: 16.05.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 16.05.2023 - 30.05.2023
Datum održavanja: 31.05.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ OBUKE:

I Uvodni dio – predstavljanje i značaj rodne/gender statistike i relevantnih publikacija značajnih sa aspekta gender podataka

II dio – Značaj podataka, načini analiziranja i predstavljanje podataka rodne statistike

Donošenje odluka/politika zasnovanih na podacima

Predstavljanje metoda/alata za pregled stanja ravnopravnosti u jednoj državi (publikacija „Žene i muškarci u BiH“ i EIGE Indeks rodne ravnopravnosti)

III Zaključak – Relevantnost dobro komuniciranih i predstavljenih podataka rodne statistike


CILJEVI OBUKE:

Upoznati učesnike/ce sa potrebama i značajem prikupljanja podataka razvrstanih po spolu, kao i korištenjem statističkih podataka u donošenju odluka i politika.

 

OČEKIVANI ISHODI:

Učesnici/ce će se upoznati sa dostupnim setom podataka rodne statistike, kao i sa načinom korištenja postojećih podataka za različite analize.

 

CILJNA GRUPA: 

Državni službenici/ce koji/koje se unutar institucija Bosne i Hercegovine bave prikupljanjem i analizom podataka.

 

BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Razvrstavanje i način korištenja statističkih podataka razvrstanih po spolu 31.05.2023 10:00 31.05.2023 15:30 Aida Eskić Pihljak


Predavač


Aida Eskić Pihljak

Aida Eskić Pihljak je zaposlena u Agenciji za statistiku BiH u Odsjeku za statistiku razvoja društva, na poslovima prikupljanja i obrade podataka iz rodne statistike, statistike integrisanog sistema socijalne zaštite i nacionalnih zdravstvenih računa. Kontakt osoba je za pitanja rodne statistike i rodne ravnopravnosti unutar institucije. Članica je Koordinacionog odbora Gender akcionog plana za BiH, kao i Koordinacionog odbora za implementaciju i praćenje Istanbulske konvencije i praćenja slučajeva femicida u BiH. Duže od deset godina je predstavnica BiH u Evropskom institutu za rodnu ravnopravnost (EIGE).  Bila je članica UNECE Radne grupe za predstavljanje i komuniciranje podataka rodne statistike.

Autorica je statističke publikacije „Žene i muškarci u BiH“, koju redovno objavljuje Agencija za statistiku BiH, a u kojoj se daje sistematičan prikaz stanja ravnopravnosti spolova, kao i položaja žena u bosanskohercegovačkom društvu.

Učestvovala u različitim projektima i aktivnostima državnih i međunarodnih institucija koje se bave problematikom ravnopravnosti spolova. Redovno sudjeluje na stučnim skupovima koji tretiraju tematiku rodne ravnopravnosti.
0/20Naslov