Primjena propisa o inspekcijskom nadzoru

Objavljeno: 23.05.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 23.05.2023 - 02.06.2023
Datum održavanja: 05.06.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ OBUKE:

-           Uprava, upravni nadzor i inspekcijski nadzor;

-           Pravni osnov za vršenje inspekcijskog nadzora;

-           Funkcije inspekcijskog nadzora (preventivna, korektivna i represivna funkcija);

-           Principi inspekcijskog nadzora;

-           Praktična primjena principa srazmjernosti;

-           Planiranje inspekcijskog nadzora;

-           Priprema inspekcijskog nadzora (stručna, tehnička, psihofizička).

CILJ OBUKE:

Sticanje znanja o inspekcijskom nadzoru, prekršajima, nadležnim organima za provođenje postupka inspekcijskog nadzora, vrstama inspekcijskih nadzora


OČEKIVANI ISHODI:

Razvijanje svijesti o potrebama za inspekcijskim nadzorima, te pravilnim postupanjima u radu kako bi se izbjegle eventualne sankcije.


CILJNA GRUPA:

Državni službenici koji rade inspekcijske poslove u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

BROJ KREDITA: 3


Raspored

Tema Od Do Predavac
Primjena propisa o inspekcijskom nadzoru 05.06.2023 10:00 05.06.2023 15:30 Emir Mehmedović


Predavač


Emir Mehmedović

Emir Mehmedović je dr. pravnih nauka. Zaposlen je kao glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, te docent na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu. Autor je i koautor brojnih knjiga, priručnika, naučnih i stručnih radova iz oblasti radnog zakonodavstva, te izlagač na brojnim konferencijama iz ove oblasti.
0/20Naslov