Etika u javnoj upravi (za rukovodeće državne službenike)

Objavljeno: 25.05.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 25.05.2023 - 05.06.2023
Datum održavanja: 06.06.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


Uputstvom o obuci za rukovodoće državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine propisan je način provođenja obuke za menadžere (rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica). U članu 7. propisano je da su menadžeri obavezni pohađati ove obuke. Rukovodioci u institucijama i državni službenici koji provode proces ocjenjivanja menadžera mogu im umanjiti ocjenu rada ako nisu pohađali obavezan program obuke za rukovodeće državne službenike.

Akcionim planom za reformu javne uprave (mjera 2.6.1.) propisuje se da rukovodeći državni službenici trebaju proći obuke o temeljnim rukovodnim znanjima i vještinama u organizaciji Agencije za državnu službu BiH.

Ovo je potpuno novi program s novim temama te je potrebno da ga prođu i oni koji su završili raniji ciklus menadžerskih obuka - modula.

 

SADRŽAJ OBUKE:

Opšta teorija znanja o etici;

Koncept proučavanja vrijednosti u javnoj upravi;

Savjest;

Načela;

Dileme;

Etika i moral;

Integritet;

Identitet;

Etički kodeksi;

Principi javne službe u EU;

Korupcija;

Sukob interesa;

Pronevjera;

Prevara;

Nepotizam;

Principi etičkog liderstva;

Vježba iz etičnog postupanja;

Analiza vježbe i obrađenih tema

   

CILJEVI OBUKE:

Naglasiti važnost principa etičnosti u sistemu javne uprave.

Podići nivo svijesti o potrebi i aktuelnom zahtjevu vremena u javnoj upravi, kako bi se na višem etičkom i moralnom nivou pristupilo obavljanju svakodnevnih poslova, u skladu s opće prihvaćenim vrijednostima i propisanim etičkim kodeksom.

OČEKIVANI ISHODI:

Podizanje nivoa etičnosti;

Smanjenje koruptivnih radnji.


CILJNA GRUPA
: Rukovodeći državni službenici, uključujući šefove unutrašnjih organizacijskih jedinica


BROJ KREDITA: 3


Raspored

Tema Od Do Predavac
Etika u javnoj upravi - menadžeri 06.06.2023 10:00 06.06.2023 15:30 Senahid Godinjak


Predavač


Senahid Godinjak
Senahid Godinjak je magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Bio zaposlen kao šef Kabineta ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Certificirani je predavač Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za teme Liderstvo i Etika u javnoj upravi.0/20Naslov