Liderstvo (za rukovodeće državne službenike)

Objavljeno: 26.05.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 26.05.2023 - 13.06.2023
Datum održavanja: 14.06.2023 - 15.06.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


Uputstvom o obuci za rukovodoće državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine propisan je način provođenja obuke za menadžere (rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica). U članu 7. propisano je da su menadžeri obavezni pohađati ove obuke. Rukovodioci u institucijama i državni službenici koji provode proces ocjenjivanja menadžera mogu im umanjiti ocjenu rada ako nisu pohađali obavezan program obuke za rukovodeće državne službenike.

Akcionim planom za reformu javne uprave (mjera 2.6.1.) propisuje se da rukovodeći državni službenici trebaju proći obuke o temeljnim rukovodnim znanjima i vještinama u organizaciji Agencije za državnu službu BiH.

Ovo je potpuno novi program s novim temama te je potrebno da ga prođu i oni koji su završili raniji ciklus menadžerskih obuka - modula.


SADRŽAJ OBUKE:

-        značaj, definicije i sadržaj liderstva

-        uloga lidera u kreiranju vizije i karizme - uticaj na saradnike i situaciju

-        odnos liderstva i inteligencije - emocionalna inteligencija

-        uloga lidera u kreiranju timske atmosfere

-        odnos liderstva i menadžmenta

-        komunikacija sa medijima

-        liderstvo i etika u komunikaciji i radu

-        uloga liderstva u politici

-        značaj liderstva za BiH i Balkan


CILJ OBUKE: 
Približiti rukovodećim državnim službenicima metode i tehnike uspješnog liderstva u organizacijama 

 

CILJNA GRUPA: rukovodeći državni službenici, uključujući i šefove unutrašnjih organizacionih jedinica


PREDAVAČI: Selmo Cikotić i Senahid Godinjak

 

BROJ KREDITA: 5


Raspored

Tema Od Do Predavac
Liderstvo 14.06.2023 10:00 14.06.2023 15:30 Selmo Cikotić
15.06.2023 10:00 15.06.2023 15:30 Selmo Cikotić


Predavač


Selmo Cikotić

Selmo Cikotić je doktor političkih nauka. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu radi kao vanredni profesor, a kao gostujući profesor učestvuje u radu Ženevskog centra za sigurnosnu politiku (GCSP), Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini i NATO škole u Oberamergauu.

Vojnu akademiju (smjer ARJ PVO) završio je u Beogradu, Rajlovcu i Zadru. U Školskom centru protivvazdušne odbrane u Zadru je radio od 1986. do početka rata. Nakon početka rata u Bosni i Hercegovini napustio je JNA i priključio se Armiji RBiH. Tokom rata je obavljao više različitih dužnosti u Armiji RBiH, od kojih je najbitnija dužnost komandanta Operativne grupe ”Zapad” i načelnika štaba 7. korpusa ARBiH. Od početka 1995. do sredine 1997. godine je radio kao vojni ataše RBiH u SAD, a tokom tog perioda je učestvovao u Daytonskim mirovnim pregovorima kao vojni predstavnik u državnoj delegaciji.

Nakon povratka iz SAD obavljao je više različitih dužnosti u Vojsci Federacije BiH, od čega je najbitnija dužnost komandanta 1. korpusa, od početka novembra 2000. do kraja maja 2004. god.

Tri godine je radio u privatnoj gradjevinskoj firmi ”OKI doo” u Sarajevu.

Od 2007. do 2012. godine obavljao je dužnost ministra odbrane BiH.

Godinu dana potom radio je kao dekan Američkog državnog fakulteta na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini.

Od 2013. do 2016. godine je vodio predstavništvo Fondacije BIGMEV, koja razvija ekonomske odnose izmedju BiH i Turske.

Od 2016. do 2018. godine radio je  kao savjetnik u kabinetu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakira Izetbegovića.

Objavio je pet knjiga i veliki broj stručnih radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti sigurnosti, međunarodnih odnosa i liderstva.
0/20Naslov