Razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju (za rukovodeće državne službenike)

Objavljeno: 30.10.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 30.10.2023 - 10.11.2023
Datum održavanja: 13.11.2023 - 14.11.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


Uputstvom o obuci za rukovodoće državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine propisan je način provođenja obuke za menadžere (rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica). U članu 7. propisano je da su menadžeri obavezni pohađati ove obuke. Rukovodioci u institucijama i državni službenici koji provode proces ocjenjivanja menadžera mogu im umanjiti ocjenu rada ako nisu pohađali obavezan program obuke za rukovodeće državne službenike.

Akcionim planom za reformu javne uprave (mjera 2.6.1.) propisuje se da rukovodeći državni službenici trebaju proći obuke o temeljnim rukovodnim znanjima i vještinama u organizaciji Agencije za državnu službu BiH.

Ovo je potpuno novi program s novim temama te je potrebno da ga prođu i oni koji su završili raniji ciklus menadžerskih obuka - modula.


SADRŽAJ OBUKE

  • Spektar socijalnih vještina u radnom okruženju
  • Načini i metode za razvoj socijalnih vještina
  • Zahtjevi okruženja i prepoznavanje potreba za razvoj novih vještina
  • Komunikacijske vještine sa posebnim fokusom na razvoj asertivne komunikacije
  • Konflikti- prepoznavanje i kreiranje odgovora na konfliktne situacije
  • Modeli za rješavanje konflikata
  • Tim i timski
  • Metode za pokretanje inicijative, timsko donošenje odluka
  • Kreativno rješavanje problema - metode i alati


CILJ OBUKE
: Kroz intenzivan, interaktivan rad omogućiti učesnicima sticanje ključnih socijalnih vještina u radnom okruženju uz primjenu alata za razvoj vještina.


CILJNA GRUPA
: rukovodeći državni službenici, uključujući i šefove unutrašnjih organizacionih jedinica


BROJ KREDITA: 5
 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Razvoj socijalnih vještina - menadžeri 13.11.2023 10:00 13.11.2023 15:30 Aida Dolić
14.11.2023 10:00 14.11.2023 15:30 Aida Dolić


Predavač


Aida Dolić

Aida Dolić, psihologinja i kognitivno bihejvioralni coach. Certifikovana je trenerica i konsultantica u segmentu HR-a. Primarno opredjeljenje je kombinacija psihologije i menadžmenta kroz isporuku treninga koji su interaktivnog tipa. Aktivno je uključena kao senior exeprt na projektima EU, UNDP, GIZ, posebno u projektima cjeloživotnog učenja, zapošljavanja. Članica je HRM Udruženja, EMCC, AMCHAM-a, Udruženje trenera i konsultanata EUTAC. Certificirana je predavačica Agencije za državnu službu BiH za teme: Pisana i usmena prezentacija, Planiranje i vođenje sastanaka, Razvijanje samosvijesti, Tim i timski rad, Upravljanje konfliktima, Upravljanje stresom, Upravljanje vremenom, Upravljanje ljudskim potencijalima, Vođenje sastanka, Upravljanje ljudskim potencijalima, Situacijsko rukovođenje.


0/20Naslov