Prezentacijske i komunikacijske vještine (webinar)

Objavljeno: 20.11.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 20.11.2023 - 28.11.2023
Datum održavanja: 29.11.2023 - 30.11.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizovati putem Adobe Connect alata 29. i  30. novembra 2023. godine u terminu od 10:00 do 12:45h.

Prijave će biti otvorene do 27.11.2023. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će, od kontakt osobe za obuku, dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.CILJEVI OBUKE:


Osnovni cilj programa je pomoći polaznicima da unaprijede svoje vještine u javnom nastupu i nauče kako da se pojave samouvjereno i impresioniraju svoju publiku.

Učesnici programa će dobiti priliku da nauče osnovne tehnike javnog nastupa, kao i da se suoče sa tremom i prevladaju je kako bi mogli uspješno da održe govor pred publikom, bilo da se radi o govoru pred klijentima, nadređenima ili radnim kolegama.

Učesnici će takođe naučiti kako da prilagode svoj nastup publici, kako da koriste govor tijela i druge tehnike kako bi održali pažnju publike tokom cijelog govora, kako da odgovore na pitanja iz publike, kako da izbjegnu greške u javnom nastupu i kako da postanu ubjedljiviji i zanimljiviji za publiku.


SADRŽAJ

- UVOD
Polaznici će biti uvedeni u koncept samospoznaje i važnost razumijevanja sebe kao govornika. Učesnici će se upoznati s konceptom samopouzdanja i identifikovati svoje snage i oblasti za poboljšanje.

- RAZRADA OBUKE
Učesnici će se upoznati s osnovnim principima javnog nastupa, uključujući govor tijela, verbalnu i neverbalnu komunikaciju, strukturu govora, ciljnu publiku i druge ključne elemente.  Zadatak će biti dodijeljen polaznicima, a za realizaciju istog biće potrebno da upale kameru i da se obrate pred ostalim učesnicima.

- ZAKLJUČAK
Polaznici će se uključiti u seriju praktičnih vježbi koje će im pomoći da primjene naučene koncepte i vještine.

 
OČEKIVANI ISHOD:

Učesnici će prilaziti izradi prezentacija na drugačiji način, te će svoja izlaganja strukturirati da budu zanimljivija, interaktivnija i pamtljivija.

Program je podijeljen da se izvodi dva dana. Od učesnika će se tražiti, u formi zadatka, da predstave svoje ideje pred ostalom grupom.

CILJNA GRUPA

Državni službenici, sve one osobe koje imaju potrebu prezentirati svoj rad i ideje.

BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Prezentacijske i komunikacijske vještine (webinar) 29.11.2023 10:00 29.11.2023 12:45 Vedran Peršić
30.11.2023 10:00 30.11.2023 12:45 Vedran Peršić


Predavač


Vedran Peršić

Vedran Peršić se od 2001. godine bavi odnosima s javnošću, marketingom i pitanjima od javnog značaja. Dugogodišnji je predavač različitih modula iz korporativnih komunikacija. Držao je trening javnog nastupa i kriznog komuniciranja za službenike ministarstava na nivou BiH, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbu protiv korupcije, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, UNDP-a, te službenike Međureligijskog vijeća u BiH. Bio gost predavač na postdiplomskom studiju (marketing) na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Kao spoljni konsultant učestvovao na međunarodnim projektima. U Londonskoj školi za odnose s javnošću dobio je posebno priznanje za rezultate ostvarene u obrazovanju polaznika seminara. Dobitnik je priznanja za promociju i doprinos razvoju struke na konferenciji PR Days 2019. Posjetioci portala Sarajevo Marketing Summit izabrali su ga za Marketing Superstara 2017. Udruženje automobilskih novinara BiH je 2009. godine proglasilo ga je PR menadžerom godine.

Na poziciji direktora sektora Marketing i komunikacije u Sberbank BH nalazi se od 2013. godine. Prije toga, bio je najodgovornija osoba za korporativne komunikacije svih firmi članica ASA Prevent grupacije, rukovodio press službom Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), bio glasnogovornik OHR-a, te šef produkcije UN misije u Bosni i Hercegovini.

 
39/40Naslov