Kancelarijsko i arhivsko poslovanje (webinar)

Objavljeno: 21.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 21.04.2021 - 04.05.2021
Datum održavanja: 06.05.2021 - 07.05.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 03.05.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 6. i 7. maja/svibnja 2021. godine u terminu 13:30-15:00 sati.

SADRŽAJ WEBINARA:

Uvod
 -pravni okvir, predmet, osnovni principi, značenje termina i očekivani efekti
 -primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata
 -zavođenje akata
Združivanje akata
 -dostavljanje predmeta i akata u rad
 -rad na rješavanju predmeta i akata
 -razvođenje predmeta i akata
 -rokovnik predmeta
Otpremanje pošte
 -arhiviranje i čuvanje predmeta i akata
 -organizacija i prijem stranaka, radne prostorije i njihovo korištenje
Upotreba pečata

CILJ WEBINARA:

Upoznati se sa načinima jednostavnog i efikasnog kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Utvrditi obaveze učesnika u procesu komunikacije od najviših nivoa, do izvršilaca zaposlenih u prijemnim kancelarijama.

OČEKIVANI ISHODI:

Podići svijest o potrebi za pravilnim poznavanjem kancelarijskog poslovanja, arhiviranja, mogućnost efikasnijeg i bržeg rada.

CILJNA GRUPA: Svi državni službenici

BROJ KREDITA: 2

 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje 06.05.2021 13:30 06.05.2021 15:00 Lana Jelić
07.05.2021 13:30 07.05.2021 15:00 Lana Jelić


Predavač


Lana Jelić

Lana Jelić, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te ima zvanje ovlaštenog internog revizora. Zaposlena je u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela na poziciji šefa Odsjeka za pisarnicu i arhivu. Učestvovala je na brojnim edukacijama iz oblasti kancelarijskog poslovanja. Certificirana je predavačica Agencije za državnu službu BiH na temu Kancelarijsko i arhivsko poslovanje.
21/60Naslov