Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Vještine rukovođenja (webinar)

Objavljeno: 21.04.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 21.04.2021 - 06.05.2021
Datum održavanja: 10.05.2021 - 11.05.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 03.05.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 10. i 11. maja/svibnja 2021. godine u terminu 13:30-15:00 sati.

SADRŽAJ WEBINARA:

Liderstvo vs. menadžment

Stilovi, funkcije i nivoi liderstva

Uticaj lidera - odgovornosti i ključne vještine

Sistemsko razmišljanje i perspektiva - skup alata za rješavanje problema

Primjena uspješne komunikacije u unapređenju rada organizacije

Uticaj na zaposlene - umjetnost dijaloga u povećanju radne učinkovitosti

Prepoznavanje i prilagođavanje komunikacije svakom pojedinom tipu

Faktori kod donošenja odluka (kod rukovodilaca, kod zaposlenih, zavisni od situacije)

Skriveni obrasci i fenomeni liderstva (svjesnost, integritet, vizija, karakter, etika)

Stilovi rukovođenja (usmjeravanje, treniranje, podržavanje, delegiranje, koučing)

Povezanost teorije slučajnosti i stila upravljanja

Motivisanje zaposlenika i uticaj na uvjerenja

Mentalni modeli i lični razvoj


CILJ WEBINARA:

Upoznavanje s različitim stilovima rukovođenja, s njihovim prednostima i nedostacima; razvijanje znanja i vještina uspješnog liderstva; savladavanje koncepata liderstva i organizacionih promjena; usavršavanje metoda i tehnika uspješnog uticaja na organizaciju i pojedinca.

OČEKIVANI ISHODI:

Po završetku obuke polaznici će savladati osnove razumijevanja liderstva, kao naprednog sredstva i pristupa u području razvoja, učenja i transformacije ljudi, kako na osobnoj, tako i na organizacijskoj razini. Bit će upoznati s različitim stilovima rukovođenja, s njihovim prednostima i nedostacima; znati kako ostvariti zadatak, izgraditi tim i razvijati pojedince; znati kako prepoznati funkcije vezane za zadatak, funkcije tima i funkcije pojedinca.

CILJNA GRUPA:

Državni službenici od pozicije šefa odsjeka naviše.


BROJ KREDITA: 3 


Raspored

Tema Od Do Predavac
Vještine rukovođenja 10.05.2021 13:30 10.05.2021 15:00 Adisa Delić
11.05.2021 13:30 11.05.2021 15:00 Adisa Delić


Predavač


Adisa Delić

Adisa Delić je dr. društvenih nauka iz područja ekonomije. Zaposlena je kao redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u oblasti menadžmenta, upravljanja, poslovne organizacije. Pohađala je veliki broj radionica, seminara i konferencija iz ove oblasti, autorica je i koautorica brojnih knjiga, publikacija, naučnih radova i tekstova, mentorica na izradi magistarskih i doktorskih radova, sudjelovala u nekoliko naučno-istraživačkih projekata, recenzentica velikog broja radova iz oblasti menadžmenta.
14/60Naslov