Osnove IT sigurnosti i sigurnosti informacija (webinar)

Objavljeno: 14.10.2021
Prijave moguće ostaviti u periodu: 14.10.2021 - 19.10.2021
Datum održavanja: 21.10.2021 - 22.10.2021
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


Webinar će se realizirati putem Adobe Connect platforme.

Prijave će biti otvorene do 19.10.2021. godine. Nakon isteka roka za prijavu svi polaznici će emailom dobiti korisničke informacije i uputstva za pristup webinaru.

Webinar će se održati 21. i 22. oktobra/listopada 2021. godine u terminu 11:00-13:15 sati.

 

SADRŽAJ OBUKE:

-        Tipovi i vrste informacija i podataka u službenom okruženju;

-        Moguće posljedice i oblici ugrožavanja sigurnosti IT sistema, podataka, informacija, opasnosti nesigurnog korištenja interneta;

-        Kako prepoznati napad i kompromitaciju podataka;

-        Sigurno korištenje passworda. Teorija, praksa i praktični savjeti;

-        Sigurnosni email servisa – Tehnike napada i sprečavanje Phishing, Spear-phishing Attachmenti i linkovi;

-        Sigurnost pregleda web-sadržaja i društvene mreže (Social Engineering);

-        Sigurnost mobilnih uređaja – SMS Phishing;

-        Sigurnost WiFi mreže (Man-in-The-Middle tehnika napada i preventivne mjere);

-        Prijedlog procedura sigurnosti informacija – procedure sigurnosti i procedure u slučaju napada i kompromitacije;

-        Prijedlog mjera sigurnosti informacija;

-        Prijedlog alata sigurnosti informacija.

 

CILJ OBUKE:

Povećati nivo sigurnosti službenih informacija s kojim raspolažu institucije Bosne i Hercegovinbe. Smanjiti broj kompromisa informacija. Dati korisne preporuke, informacije i adekvatna znanja državnim službenicima s ciljem stvaranja svjesnosti o sigurnosti službenih informacija, internet sigurnosti i IT sigurnosti.

OČEKIVANI ISHODI:

Stvoriti dovoljan nivo svjesnosti o sigurnosti službenih podataka i informacija u državnoj službi. Dati polaznicima adekvatne procedure i praktična znanja potrebna kako bi se osigurao što veći nivo zaštite službenih podataka, informacija, sigurnog korištenja interneta i IT sigurnosti. 

CILJNA GRUPA:

Svi državni službenici

BROJ KREDITA: 3


Raspored

Tema Od Do Predavac
Upravljanje informacijskom sigurnošću 21.10.2021 11:00 21.10.2021 13:15 Enes Haračić
22.10.2021 11:00 22.10.2021 13:15 Enes Haračić


Predavač


Enes Haračić

Enes Haračić, kao direktor preduzeća Results Consulting, na partnerskoj osnovi sarađuje sa vodećim svjetskim ponuđačima rješenja i usluga iz domena cyber-sigurnosti, sigurnosti informacija i digitalizacije. Kroz članstvo u multi-sektorskoj "Neretva" grupi za cyber-sigurnost aktivno je učestvovao u definisanju Smjernica za strateški okvir cyber-sigurnosti u Bosni i Hercegovini, posebno u segmentu javno-privatnog partnerstva. Profesionalna iskustva sticao je razvojnom, investicijskom, medijskom i sektoru inžinjeringa, a radna iskustva u kompanijama kao što su Coca-Cola, Raiffeisen Banka i AECOM. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu, magistarske studije završio na Goldsmiths Colledge, Univerziteta u Londonu i stekao MBA diplomu sa Politecnico di Milano. Nosioc je personalne sigurnosne dozvole Ministarstva sigurnosti BiH.

 
0/78Naslov