Upravljanje ljudskim potencijalima (za rukovodeće državne službenike)

Objavljeno: 25.05.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 25.05.2023 - 05.06.2023
Datum održavanja: 07.06.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


Uputstvom o obuci za rukovodoće državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine propisan je način provođenja obuke za menadžere (rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica). U članu 7. propisano je da su menadžeri obavezni pohađati ove obuke. Rukovodioci u institucijama i državni službenici koji provode proces ocjenjivanja menadžera mogu im umanjiti ocjenu rada ako nisu pohađali obavezan program obuke za rukovodeće državne službenike.

Akcionim planom za reformu javne uprave (mjera 2.6.1.) propisuje se da rukovodeći državni službenici trebaju proći obuke o temeljnim rukovodnim znanjima i vještinama u organizaciji Agencije za državnu službu BiH.

Ovo je potpuno novi program s novim temama te je potrebno da ga prođu i oni koji su završili raniji ciklus menadžerskih obuka - modula.


SADRŽAJ OBUKE:

-        predstavljanje i ciljevi seminara

-        značaj, odgovornosti i uloge funkcije HRM

-        menadžment ljudskih resursa kao poslovna filozofija

-        efektivno funkcionisanje i kvalitet menadžmenta ljudskih resursa

-        materijalne i nematerijalne strategije motivacije saradnika

-        uloga rukovodećih državnih službenika u motivaciji saradnika i izgradnji oganizacione klime

-        značaj menadžmenta ljudskih resursa u etabliranju kulture povjerenja u organizaciji

-        trendovi i izazovi u upravljanju ljudskim resursima u javnoj upravi


CILJEVI OBUKE:

-        prepoznati doprinos i značaj funkcije menadžmenta ljudskim resursima u postizanju ciljeva organizacije u današnjem turbulentnom i neizvjesnom okruženju,

-        ovladati osnovama, principima i različitim aspektima menadžmenta ljudskih resursa,

-        razumjeti faktore koji utiču na motivaciju zaposlenih, pošto su zadovoljni i motivirani zaposlenici posvećeni poslu i imaju puno povjerenje u organizaciju u kojoj rade,

-        analizirati ulogu HRM kao agenta promjena u etabliranju kulture povjerenja u organizaciji,

-        utvrditi razloge promjena u strukturi aktivnosti HRM-a.


OČEKIVANI ISHODI:

-        upoznati polaznike obuke sa značajem i ulogom menadžmenta ljudskih resursa, sa posebnim fokusom na specifičnosti HRM u javnoj upravi,

-        razumjeti sveobuhvatnu ulogu i značaj menadžmenta ljudskih resursa u motivaciji saradnika, postizanju veće predanosti i posvećenosti poslu, kao i u izgradnji kulture povjerenja,

-        upoznati polaznike sa aktuelnim i očekivanim promjenama u načinu provođenja aktivnosti upravljanja ljudskim resursima.

 

BROJ KREDITA: 3


Raspored

Tema Od Do Predavac
Upravljanje ljudskim potencijalima - menadžeri 07.06.2023 10:00 07.06.2023 15:30 Zijada Rahimić


Predavač


Zijada Rahimić

Zijada Rahimić je doktor ekonomskih nauka. Zaposlena je kao redovni profesor iz oblasti menadžmenta i organizacije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Rukovodilac je Katedre za menadžment i organizaciju, te rukovodilac master programa Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem. Pored profesionalnog akademskog iskustva na dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom studiju, ima specifično domaće i međunarodno konsultantsko i predavačko iskustvo iz područja menadžmenta ljudskih resursa i strateškog menadžmenta. (Ko)autorica je nekoliko univerzitetskih udžbenika, publikacija, knjiga i poglavlja u knjigama, naučnih radova u indeksiranim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je u brojnim međunarodnim i domaćim istraživačkim projektima, naučnim i stručnim konferencijama i skupovima,  te je više puta bila na studijskim boravcima na univerzitetima u Njemačkoj, Sloveniji, Kanadi, Italiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Austriji.
0/20Naslov