Osnove cyber-sigurnosti i zaštite podataka (za rukovodeće državne službenike)

Objavljeno: 25.05.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 25.05.2023 - 01.06.2023
Datum održavanja: 02.06.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Sponzor: OSCE
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ OBUKE:

I UVOD

Važnost sigurnosti podataka i informacija – rizici i odgovornosti

Vrste i tipovi cyber-napada i aktera cyber-sigurnosti

Osnovni alati i metodologije sprečavanja napada i gubitka informacija

II RAZRADA OBUKE

Upravljanje rizikom:

Sigurnosni propusti i prijetnje: Aktuelni primjeri sigurnosnih propusta;

Primjeri najčešćih grešaka korisnika;

Sigurnost informacija: povjerljivost, integritet i dostupnost;

Procesi zaštite sigurnosti informacija: potvrđivanje identiteta, provjera ovlaštenja i evidentiranje;

Raspodjela odgovornosti;

Upravljanje incidentima i obavještavanje. Primjeri napada. Primjeri dobrih praksi;

Uloga sigurnosnih standarda;

Potreba za kvalifikovanim IT osobljem: tržište rada IT i sigurnosnih usluga;

Administrativne mjere: zakoni, propisi, sistematizacija;

Javno privatno partnerstvo: organizacija, uloge, odgovornosti.

III ZAKLJUČAK

Diskusija o primjerima greška, propusta i napada: primjeri dobrih praksi;

Razgovor o dostupnim metodama angažmana stručnog IT osoblja;

Najvažniji savjeti i dobri izvori informacija.

 

CILJEVI OBUKE:

Upoznati rukovodeće državne službenike s rizicima, mjerama sprečavanja i najboljim praksama sprečavanja hakreskih napada i drugih rizika gubitka službenih podataka u javnim institucijama.

 

OČEKIVANI ISHODI:

Rukovodeći državne službenici koji pohađaju obuku opremljeni adekvatnim nivoom praktičnih znanja o mogućim opasnostima i mjerama za smanjenje rizika i sprečavanja incidenata iz vlastite odgovornosti.

 

CILJNA GRUPA: Rukovodeći državni službenici institucija Bosne i Hercegovine

BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Osnove sigurnosti u Cyber prostoru 02.06.2023 10:00 02.06.2023 13:15 Enes Haračić


Predavač


Enes Haračić

Enes Haračić, kao direktor preduzeća Results Consulting, na partnerskoj osnovi sarađuje sa vodećim svjetskim ponuđačima rješenja i usluga iz domena cyber-sigurnosti, sigurnosti informacija i digitalizacije. Kroz članstvo u multi-sektorskoj "Neretva" grupi za cyber-sigurnost aktivno je učestvovao u definisanju Smjernica za strateški okvir cyber-sigurnosti u Bosni i Hercegovini, posebno u segmentu javno-privatnog partnerstva. Profesionalna iskustva sticao je razvojnom, investicijskom, medijskom i sektoru inžinjeringa, a radna iskustva u kompanijama kao što su Coca-Cola, Raiffeisen Banka i AECOM. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu, magistarske studije završio na Goldsmiths Colledge, Univerziteta u Londonu i stekao MBA diplomu sa Politecnico di Milano. Nosioc je personalne sigurnosne dozvole Ministarstva sigurnosti BiH.

 
0/30Naslov