Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Upravljanje radnim učinkom (ocjenjivanje)

Objavljeno: 26.05.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 26.05.2023 - 05.06.2023
Datum održavanja: 08.06.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ OBUKE:

Značaj i pojmovno određenje menadžmenta ljudskih resursa
Važnost upravljanja radnim učinkom
Postavljanje ciljeva i praćenje radne uspješnosti
Metode ocjenjivanja
Izvori informacija o uspješnosti
Greške u ocjenjivanju
Feedback intervju (pružanje povratne informacije)
Interaktivne vježbe (postavljanje ciljeva, ocjenjivanje i pružanje povratne informacije) 


CILJ OBUKE:

Praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti kroz kontinuirani proces vrednovanja i usmjeravanja ponašanja i rezultata u radnoj situaciji koji predstavlja obavljanje čitavog niza zadataka menadžmenta ljudskih resursa.

OČEKIVANI ISHODI:

Sticanje vještina usmjeravanja na kvalitetniji rad, te praćenje učinka njegovog ostvarivanja.


CILJNA GRUPA:
 
Svi državni službenici, poželjno oni koji rade na poslovima upravljanja ljudskim potencijalima.

 

BROJ KREDITA: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Upravljanje radnim učinkom (ocjenjivanje) 08.06.2023 10:00 08.06.2023 15:30 Bojan Golić


Predavač


Bojan Golić

Bojan Golić je magistar ekonomskih nauka. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u organima javne uprave. Trenutno radi na poziciji savjetnika direktora i šefa Odjeljenja za upravljanje ljudskim potencijalima (HRM), reformu javne uprave i evropske integracije u Agenciji za državnu službu BiH. Ostvario tri mjeseca radnog iskustva putem stručnog usavršavanja u Direktoratu za javni sektor, Republika Slovenija. Održao više prezentacija u zemlji i inostranstvu iz oblasti HRM-a. Dodatno obrazovanje iz oblasti HRM-a sticao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, Potsdam Center for Policy and Management Univerziteta u Potsdamu, Joint Vienna Institute u Beču, College of Europe u Brižu i Hertie School u Berlinu. Certificirani je predavač Agencije za državnu službu BiH na teme: Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravljanje radnim učinkom  i Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.
3/20Naslov