Prijavu na obuku mogu izvršiti samo registrovani i logovani korisnici.

Mentalno zdravlje

Objavljeno: 26.05.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 26.05.2023 - 07.06.2023
Datum održavanja: 12.06.2023 - 13.06.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


SADRŽAJ OBUKE:

U radu se polazi od konkretnog iskustva polaznika/ca s obzirom na situaciju krize i s obzirom na socijalne uloge koje definišu njihovo ponašanje u toj situaciji. Iskustva polaznika/ca se kroz reflektiranje strukturiraju u logičke cjeline bliske teorijskim konceptima, uvodni dio svakog blok-časa posvećen je komunikaciji na nivou „Ja u kontekstu“.

Sve teme oslonjene su na tri teorijska koncepta: ekologiju ljudskog razvoja, teoriju izbora, multidimenzionalnu teoriju suočavanja. Realizacija tema slijedi didaktički koncept gestalt pravca u edukaciji i psihoterapijskom radu, insistirajući na tri važna pitanja: šta je važno za egzistencionalni opstanak u kriznoj situaciji, kako pojedinac iskustveno susreće svijet u krizi (kojim čulima, interesovanjima, aktivnostima), postoji li želja, potreba ili odluka da se pristupi ličnoj promjeni? Početna iskustva vezana za uvodni dio susreta povezuju se sada sa teorijskim konceptima, a zatim se traga za mogućim primjenama u svakodnevnom životu. Tako se krug iskustvenog učenja završava u početnoj tački, konkretnom iskustvu, uz osnovno pitanje: da li se dogodila promjena u shvaćanju ili je polaznik/ca „ostao/la pri svome“. Svi/sve polaznici/ce odgovorni/ne su za svoje postignuće pred samim sobom. Zaključak trećeg, završnog blok-časa biće posvećen i evaluaciji ukupnog procesa.

 

CILJEVI OBUKE:

1. Dati pregled relevantnih informacija o čovjekovoj mentalnoj funkcionalnosti u kriznim situacijama s obzirom na različite eko-niše (porodica, komšiluk, eko-blizina, eko-periferija);

2. Teorijski koncept multidimenzionalnog suočavanja sa kriznom i traumatskom situacijom povezati sa iskustvom polaznika/ca;

3. Ponuditi izmijenjenu paradigmu zdravlja i bolesti u kontekstu epidemije, pandemije i endemije.

 

OČEKIVANI ISHODI:

1. U eko-prostoru ličnog funkcionisanja prepoznati zajedničke figure važne za čovjekovo mentalno zdravlje;

2. Kroz samouvid izoštriti sliku ličnog prioritetnog problema u kriznoj situaciji vezanog uz mentalno zdravlje;

3. Strukturirati znanje o konceptima suočavanja u situaciji krize;

4. Napraviti razliku između krizne intervencije i psihoterapije u brizi za mentalno zdravlje;

5. Propitati ličnu spremnost i potrebu za intervencijom.

 

CILJNA GRUPA: Svi državni službenici/ce

 

BROJ KREDITA: 4


Potrebna predznanja


Potrebna su iskustva polaznika/ca. Obuka se temelji na iskustvenom učenju, pa je relevantna spremnost za reflektiranje u komunikaciji s voditeljicom i grupom.


Raspored

Tema Od Do Predavac
Mentalno zdravlje 12.06.2023 10:00 12.06.2023 15:30 Mirjana Mavrak
13.06.2023 10:00 13.06.2023 15:30 Mirjana Mavrak


Predavač


Mirjana Mavrak

Mirjana Mavrak je dr. pedagoških nauka. Na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu radi u zvanju redovne profesorice na predmetima iz oblasti andragogije, obrazovanja odraslih, medicinske pedagogije, pedagogije, komunikacije u nastavi. Apsolvent je na Gestalt centru Homa u Zagrebu. Profesionalni razvoj usmjerila je obrazovanju odraslih, budućih nastavnika, te psiho-pedagoškoj pomoći kronično bolesnoj djeci u bolnici i školi. Radila je u Uredu UNICEF-a u Sarajevu na provođenju obrazovnih i psiho-socijalnih programa, te je osmislila, organizirala i vodila brojna predavanja i stručne radionice za osobe koje rade s djecom u BiH i inozemstvu. Kao prodekanica Filozofskog fakulteta u Sarajevu vodila je područje znanstveno-istraživačkog rada i međunarodne suradnje. Mentorirala je više doktorskih i magistarskih istraživanja. Redovno sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima, te surađuje s brojnim strukovnim organizacijama i udrugama s područja psihologije i pedagogije u Europi. Objavila je brojne rasprave i članke, recenzije i prijevode. Autorica je i koautorica udžbenika, knjiga i priručnika iz područja pedijatrije i pomagačke profesije. Sudjelovala u više domaćih i stranih edukacijskih i psihosocijalnih projekata.  
6/20Naslov