Modernizacija i unapređenje rada organizacija uz CAF alat

Objavljeno: 07.09.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 07.09.2023 - 20.09.2023
Datum održavanja: 21.09.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH
Lokacija: "Sale u prizemlju Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine" - Trg Bosne i Hercegovine 3, CENTAR SARAJEVO


Obuka će se realizovati 21.9.2023. godine u terminu od 10:00 do 15:30h.


SADRŽAJ
:

I UVOD - važnost upravljanja kvalitetom u reformi javne uprave

- šta je kvalitet?

- koji su alati i sistemi za upravljanje kvalitetom?

- kvalitet i javna uprava.

- Vježba: Definisanje ključnih korisnika

II RAZRADA OBUKE

Prezentacija modela Zajedničkog okvira za procjenu – Common Assessment Framework (CAF)

- šta je caf?

- aktivatori kao ključni faktori

- rezultati kao proizvod i kontrola

- vježba: Identifikacija izjava u radu samoprocjene (kriterij i podkriterij)

III ZAKLJUČAK

Prezentacija praktičnog rada grupe za samoprocjenu: metodologija, ocjenjivanje, uloga predsjednika i sekretara, formiranje i prezentacija izvještaja, prioritetizacija aktivnosti

- kako izraditi izvještaj o samoprocjeni?

- aktivnosti na prioritetizaciji seminaru

- predstavljanje ReSPA (Regionalne škole za javnu upravu)  kao centra za izdavanje CAF Label (certifikat),

- vježba: Identifikacija izjava i podkriterija (formiranje SMART aktivnosti).


CILJ:  

Upoznati polaznike sa CAF 2020 alatom i principima javne uprave kao osnovom za modernizacijom javne uprave.  Educirati o metodi samoprocjene organizacije, kao i o razvoju planova za unapređenje organizacije.


OČEKIVANI ISHODI:

Polaznici će se upoznati sa CAF 2020 alatom kao naprednim instrumentom za unapređenje rada javne uprave.


CILJNA GRUPA: 
državni službenici


PREDAVAČI:
Kenan Avdagić i Miroslav Zeković


KREDITI: 2


Raspored

Tema Od Do Predavac
Modernizacija i unapređenje rada organizacija uz CAF alat 21.09.2023 10:00 21.09.2023 15:30 Kenan Avdagić


Predavač


Kenan Avdagić0/25Naslov