Praktična primjena Excel-a (webinar)

Objavljeno: 20.11.2023
Prijave moguće ostaviti u periodu: 20.11.2023 - 27.11.2023
Datum održavanja: 29.11.2023 - 30.11.2023
Organizator: Agencija za državnu službu BiH


ONLINE OBUKA (self-paced i webinar)

Online obuka Praktična primjena Excel-a će se realizovati kombinacijom samostalnog učenja polaznika preko LMS Moodle platforme (https://lms.ilearn.gov.ba) i webinarima. Online obuka će pružiti polaznicima osnovne vještine i znanja praktične primjene Microsoft Excel alata. 

Neophodno je da svi polaznici online obuke prođu kroz materijal na LMS Moodle platformi prije početka webinara. Online obuka je interaktivnog karaktera sa praktičnim primjerima i samostalnim zadacima.

Nakon isteka roka za prijavu, svi polaznici će dobiti pristupne informacije za LMS Moodle platformu.

Webinar će se realizovati 29. i 30. novembra 2023. godine u terminu od 10:00 do 12:45h preko Adobe Connect platforme. Polaznici će dan prije početka webinara dobiri pristupne informacije za Adobe Connect platformu.

PREDAVAČ: Amer Krličbegović 

BROJ SATI WEBINARA:
 šest školskih sati

Obuka Praktična primjena Excel-a  se realizuje kombinacijom samostalnog online učenja preko LMS Moodle platforme i online uživo sesija, webinara preko Adobe Connect alata.

Prije početka webinara neophodno je da svi polaznici prođu kroz materijal na LMS Moodle platformi.  

CILJEVI ONLINE OBUKE: Online obuka ima za cilj povećanje performansi uposlenika u svakodnevnom korištenju MS Excel alata.

SADRŽAJ:

1) Uvod u Excel
           a) Povećanje produktivnosti
2) Ćelije oblikovanje
           a) Ubacivanje, označavanje
           b) Uređivanje, sortiranje
           c) Kopiranje, premještanje, brisanje
           d) Brojevi/datumi
           e) Poravnavanje, rubovi
3) Radni listovi, kolone i redovi
           a) Redovi i kolone
           b) Radni listovi
           c) Kako zaštititi Excel radne knjige, radne listove i ćelije sa šifrom
4) Tabele, filteri i grafikoni
           a) Kreiranje
           b) Uređivanje
           c) Priprema i organizacija podataka
           d) Povlačenje podataka iz raznih izvora (excel, txt, web i sl)
5) Formule i funkcije
           a) Formule
           b) Funkcije
6) Pivot tabele
           a) Kreiranje
7) Priprema za print
           a) Postavke
           b) Priprema i print

METODOLOGIJA: U okviru Webinar-a će biti primijenjena sljedeća metodologija: prezentacija, upitnici, kvizovi, video materijali za polaznike, chat. Korištenjem Sistema za upravljanje elektronskim učenjem (www.http://lms.ilearn.gov.ba/) učesnicima će biti dostupni video materijali, radni fajlovi za aktivno praćenje predavanja i vježbi.

BROJ KREDITA: 3


Raspored

Tema Od Do Predavac
Praktična primjena Excel-a (webinar) 29.11.2023 10:00 29.11.2023 12:45 Amer Krličbegović
30.11.2023 10:00 30.11.2023 12:45 Amer Krličbegović


Predavač


Amer Krličbegović
Amer Krličbegović je dugogodišnji instruktor u oblasti IT tehnologija i po zanimanju je Programer. 

Oblasti u kojima aktivno radi i podučava su Microsoft, Adobe i Web tehnologije. Posjeduje aktivne trenerske certifikate MCT (Microsoft Certified Trainer), ECDL Instructor, Adobe trener.

Od ostalih certifikata posjeduje: MCT, MCSA, MOS MS Excel 2016, kao i Zend Certified PHP Engineer.

U poslovnom angažmanu ostvario je saradnju sa mnogim kompanijama, kao i državnim službama, podučavajući iz oblasti IT tehnologija, pokrenuo je i youtube kanal na kojem snima IT tutorijale i na taj način radi na davanju doprinosa, dijeljenja znanja za IT branšu.74/80Naslov