Eksterna obuka

Kursevi u organizaciji JICA - "Promotion of Social Participation of Persons with Disabilities through Sports (A)"

Objavljeno: 24.09.2021

Japan International Cooperation Agency– Japan dostavlja ponudu za učešće državih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom online kursu: "Promotion of Social Participation of Persons with Disabilities through Sports (A)", koji se odrzavaju u periodu 13.1.2022 – 4.3.2022. Zainteresovani kandidati podnose prijave najkasnije do 26.11.2021. godine na jica.bh@bih.net.ba .

Kontakt telefon prije apliciranja je: +387 33 220 190

 


Priloženi dokumenti

202002984J001_GI.pdf

202002984J001_ANNEX1_Essay.doc

202002984J001_ANNEX2_Self-Introduction Sheet.pptx


Naslov